Danas konvencionalna i alternativna medicina dijele mišljenje o važnosti prehrane u svakodnevnom životu. Prepoznata je značajna uloga pravilne prehrane u prevenciji mnogih bolesti ali joj se pripisuju i mnogostruka terapeutska svojstva koja se primjenjuju u okviru dijetoterapije. Individualno prilagođena prehrana planirana na temelju nutricionističkih načela ujedno će doprinijeti većoj kvaliteti života, vitalnosti i dugovječnosti. Alternativni centar Hareom pruža usluge nutricionističkog savjetovanja te izradu individualnog plana prehrane. Ukoliko želite promijeniti Vaše prehrambene navike potražite savjet magistra nutricionizma Martine Blašković koja će Vas upoznati sa principima pravilne prehrane, pomoći u rješavanju problema prekomjerne tjelesne mase ili prilagoditi Vaš jelovnik ovisno o zdravstvenim indikacijama.

Back to Top